Logo carte NL 2018 2

Nuttige documenten levensverzekeringen

Algemene Voorwaarden

Contractuele informatie (pdf documenten)
PDF File   Baloise Insurance - Arbeidsongeschiktheid - Incapacité de travail (Algemene Voorwaarden Gewaarborgd inkomen NL)
PDF File   Baloise Insurance - VAPZ - PLCI (Algemene Voorwaarden VAPZ - Sociaal VAP - RIZIV NL)
PDF File   Baloise Insurance - Overlijden - Décès (Algemene Voorwaarden Overlijdensverzekering NL)
PDF File   Baloise Insurance - Invest (Algemene Voorwaarden Invest NL)
PDF File   Baloise Insurance - Save Plan (Algemene voorwaarden Save Plan NL)
PDF File   NN Insurance Belgium - DL Strategy (Beheersreglement van de tak 23 beleggingsfondsen)
PDF File   NN Insurance Belgium - DL Strategy (Algemene voowaarden - fiscaal product)
PDF File   NN Insurance Belgium - DL Strategy (Algemene voorwaarden - niet fiscaal product)
   

Overige documenten

Advies, service en behartiging van uw belangen

Wij zijn uw persoonlijke brug met diverse verzekerings-
maatschappijen. In alle onafhankelijkheid begeleiden en adviseren wij u in het vinden van een oplossing op maat. We treden op als ùw belangenverdediger, zeker in geval van schade maar ook in alle andere gevallen die een invloed hebben op uw verzekerings-
situatie. Bekijk ons gerust als uw uniek aanspreekpunt voor het geheel van uw verzekeringen.

Specialist in ùw verzekeringen

Verzekeringen zijn een complexe materie. Zonder gedegen kennis van zaken is het haast onmogelijk om een goede verzekerings-
oplossing op maat te vinden. Als specialist terzake, kunnen we u optimaal begeleiden in de zoektocht naar oplossingen in alle domeinen, zowel in de privésfeer als in het professionele leven. ‘Maatwerk en expertise’ is de rode draad in ons werk. Wij zijn specialist in ùw verzekeringen !